Aansluiten bij de New Energy Business Community

Informatie- en Matchmaking Event New Energy Business Community

Op 7 juni jl. organiseerde de NEBC een regionale netwerk- en matchmaking bijeenkomst rondom het thema innovatiecontracten smart grids.

Voorzitter van de innovatietafel smart grids, Frits Verheij, schetste de ca. 60 aanwezigen welke ambities deze innovatietafel heeft en hoe bedrijven en overheid kunnen samenwerken om daar exporteerbare producten en diensten van te maken die een bijdrage leveren aan een ‘slimmere energie huishouding’. Mark de la Vieter stelde in het welkomstwoord al vast dat dit niet eenvoudig is omdat de markt nog jong is en ervaren moet worden aan welke smart grids concepten geld kan worden verdiend. Die zoektocht wordt door de overheid ondersteund via de innovatiecontracten en fiscale regelingen om R&D aantrekkelijker te maken.

Aansluitend aan de presentatie van Frits Verhey werden in verschillende breakout sessies enkele projecten die in Noord-Nederland spelen toegelicht. Dat waren:

• 1000 Slimme meters (contact Jeroen van den Berg). Het 1000 slimme meters is gestart om door de inzet van (nieuwe) technologie consumenten aan te zetten tot energiebesparend gedrag;
• PMC II I (contact Irin Bouwman). Powermatching City biedt het eerste grootschalige Smart Grid-platform ter wereld;
• Flexinet Pro/Entrance (contact Harold Veldkamp). Entrance staat voor EnergyTransitionCenter en is onderdeel van de Energy Academy Europe. Entrance wil de bakermat vormen voor nieuwe duurzame technologieontwikkeling en toepassing in Nederland;
• Flexines (contact Rolf Velthuijs) Flexines is een onderzoeks- en demonstratieproject dat de afgelopen jaren aan de Hanzehogeschool is uitgevoerd in samenwerking met verschillende marktpartijen op het gebied van lokale balancering van energie;
• Nieuwveenselanden Meppel (contact Wouter Deddens) In de nieuwbouwwijk Nieuwveense landen in Meppel wordt gestreefd naar een intelligente warmtevoorziening op basis van biogas;
• Zevende kader programma’s (contact Robbin v.d. Linde / Koos Lok) De Europese Unie heeft vele subsidiemogelijkheden voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Tijdens deze sessie werd een introductie gegeven over mogelijkheden en subsidieregelingen die binnenkort openen en wordt geïnventariseerd welke hobbels MKB-ers ervaren om deel te nemen aan deze programma’s.

Gedurende en na de presentaties (zie onderstaand een link naar de presentaties) werden oproepen gedaan aan de aanwezige ondernemers om competenties in te brengen en aan te sluiten bij projecten. Daarvan werd enthousiast gebruik gemaakt.

De New Energy Business Community, georganiseerd door Energy Valley, KEMA, NOM, TNO en de gemeente Groningen is gericht op het ondersteunen van Noordelijke MKB bedrijven bij het ontwikkelen en naar de markt brengen van energie gerelateerde innovatieve producten en diensten. Er is vaak een link tussen deze producten en diensten en het thema smart grids, dat nationaal hoog op de innovatie agenda staat.

De NEBC en haar partners blijft Noordelijke ondernemers informeren over de zakelijke perspectieven van smart grids. Informatie over projecten (er zijn meer dan de bovengenoemde) kan worden ingewonnen bij de contactpersonen op de NEBC website en de websites van de partners in NEBC.

Presentatie Frits Verheij
Presentatie Koos Lok
Presentatie Henri Haan
Presentatie Mark de la Vieter